Temerold.se

Introduktion | Dev Blog #0

Dev Blog, eller developer blog, är en bloggserie, som det är tänkt att jag kommer hålla på med under en längre tidsperiod. Den kommer att täcka min programmering, det vill säga alla större projekt jag håller på med, i fall jag lär mig något intressant, i fall jag lär mig ett nytt språk, och så vidare…

Mina första inlägg kommer att handla om WRITe, ett program jag håller på att skriva i Python. Vad det handlar om är hemligt, hihihi. Allt kodrelaterat jag håller på med finns på min GitHub, och alla större projekt finns dessutom på min hemsida.

Läs mer