Locter

Locter är min privata Minecraft-server. Den startade någon gång i böran av år 2016, då version 1.9 var ganska ny.

I början så var det bara jag och Victor som spelade på den, men sen så har många fler joinat, och bannats.

Locter har också ett resource pack, LocterPack, och är gjort av mig, Tobbe.

Nedladdning här:

LocterPack 2.2 – 2020-07-19 (1.16)

LocterPack 2.1 – 2020-04-04 (1.15)

LocterPack 2.0 – 2019-12-14 (1.15)

LocterPack Beta 0.3 – 2019-06-29 (1.14)

LocterPack Beta 0.2 – 2019-05-27 (1.14)

LocterPack Beta – 2019-05-08 (1.14)

Andra paket:

LocterPack 2.0 – Jul – 2019-12-19 (1.15)

Hur man laddar ner LocterPack: