Tob’s TTS

Tob’s TTS är mitt andra publicerade program, och är väldigt simpelt för vad resultatet blir.

Tob’s TTS (om man inte hör det på namnet) – är ett program som tar användarens input, valfri text, och gör det till en .mp3-fil!

”Text to speech”!

(Ohyggligt snabbt! – Helt gratis!)

Du börjar med att starta programmet, och väljer språket din(a) text(er) i den översta rutan (knappen), genom att trycka på den.

Sedan skriver du in text i textrutan ”Text”:

… Och sedan ett valfritt filnamn på .mp3-filen, i den andra textrutan, ”Slutlig fil”. Detta är då filnamnet på .mp3-filen som kommer att innehålla din text.

Sedan trycker du på ”Skapa”-knappen:

Och nu, så har du en .mp3-fil med texten du skrev in, i mappen som Tob’s TTS-programmet ligger i.

Detta är outputen på det jag skrev in. 🙂

(NOTE: FLERA SÄKERHETS-PROTOKOLL PÅ DIN DATOR KOMMER TROLIGTVIS ATT VARNA DIG FÖR ATT PROGRAMMET ÄR FARLIGT. VILKET ÄR FÖRSTÅELIGT, DÅ VAD PROGRAMMET GÖR ÄR ATT DET KOMMUNICERAR MED GOOGLES SERVRAR OCH FÅR EN .MP3-FIL AV TEXTEN. KÄLLKODEN FINNS PÅ GITHUB!: https://github.com/Temerolds/Tobs-TTS)

Nedladdning (av senaste versionen, ”0.0 lel”):

Windows 10

Källkod